Termékkereső
Cikkszám:
Megnevezés:
Nettó Ár:
- Ft
Készleten:
min.
Keresés

Személyes adatok
Vezetéknév: *
Keresztnév: *
Felhasználó: *
Jelszó: *
Jelszó: *
E-mail: *
Mobil:
Fax:
Számlázási adatok
Cégnév: *
Ország: Magyarország *
Település: *
Irsz.: *
Utca, házszám: *
Adószám: *
Telefonszám: *
Szállítási adatok
megegyezik a számlázási adatokkal
Település: *
Irsz.: *
Utca, házszám: *
Az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadom.

Nem olvasható? Cserléd a szöveget.


Regisztráció
Felhasználó: Jelszó:
Regisztráció | Kosár
Keresés:
Részletes
keresés
Nyelvek: hu
Kosár tartalma
COOL 2020
TEXTILE AND FASHION
TECHNOLOGY AND MOBILE
VITALITY AND WELLNESS
KIDS AND TOYS
FOOD AND DRINKWARE
KEYS AND TOOLS
WRITING
LEISURE AND SPORT
OFFICE AND BUSINESS
BAGS AND TRAVEL
ÁSZF
Elérhetőségek
Áruház árai!
ÁSZF

 

 
Á.SZ.F.    

Üzletszabályzat, amely létrejött az Ördög-Papír Kft., mint eladó valamint a regisztrált vásárló, mint Vevő között, saját akaratukból.

AZ ÁRUHÁZ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
Az Ördög-Papír Kft. web áruházában minden olyan cselekvőképes személy vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik, elfogadja jelen üzletszabályzatot, és magára nézve azt kötelező jellegűnek tekinti, valamint rendelését az Ördög-Papír Kft. web áruházában, vagy személyesen az ügyfélszolgálaton adja le. A Vagyonvill Debrecen Kft. minden szükséges segítséget, információt megad ahhoz, hogy a vásárló bizalommal tudja használni a web-áruházat. Amennyiben a vásárló az Ördög-Papír Kft. web-áruházában kíván rendelést leadni, az első vásárlás megkezdése előtt egy regisztrációs adatlapot kell kitöltenie. Viszonteladók esetén, pedig szkennelt formában az első vásárlás alkalmával el kell juttatni Eladóhoz a Cégbírósági végzést, valamint az aláírási címpéldányt. A regisztráció során az Ördög-Papír Kft. tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és mindenben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el. Az Ördög-Papír Kft. kiköti, hogy semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredendő téves teljesítésért.


A TERMÉKEKRŐL
Az áruházban csak és kizárólag új termékek kerülnek értékesítésre. A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudható meg részletesen. Az Ördög-Papír Kft. minden vásárlásról számlát állít ki, mely tartalmazza a termékre vonatkozó adatokat (Termék megnevezését, ÁFA kulcsot, ÁFA értékét, nettó egységárát, mennyiségét, nettó és bruttó értékét.) az eladó és vevő adatait, a fizetésre vonatkozó adatokat, és amennyiben van – a kiszállítás költségét.(telephelyes átvétel esetén is! ) A kiállított termékszámla megfelel az ÁFA tv. ill. PM rendeletekben előírt kötelezettségeknek! A vételár mindig a kiválasztott áru mellett van feltüntetve, bruttó formában! Az Ördög-Papír Kft. a web-áruházban leadott rendeléseket foglalásnak tekinti és az árváltozás jogát, a számla kiállításig minden esetben fenntartja!


JOGNYILATKOZAT
Az áruházban megjelenített fotók illusztrációk! Az egyes termékek külalakja eltérhet. Az áruházban használt és feltüntetett márkanevek és logók kizárólag a termék gyártójának és a termék típusának azonosítására szolgál, a teljesebb körű tájékoztatást szolgálja. Minden márkanév és logó, a gyártó cég tulajdonát képezi és jogvédelem alatt áll.


GARANCIA, JÓTÁLLÁS
Az Ördög-Papír Kft. az általa eladott árukra minden esetben a beszállító által vállalt gyártói garanciaidőt adja tovább. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak. A web-áruházban új termékek kerülnek értékesítésre. A garancia a számla eredeti, vagy másolati példányával érvényesíthető. Az eladó a megvásárolt termék(ek)et csak abban az esetben cseréli ki, ha az(ok) bizonyítottan hibásak.


A GARANCIÁLIS ÜGYINTÉZÉS MENETE
Ha az áruházunkban vásárolt termék garanciaidon belül meghibásodott, kérjük haladéktalanul jelezze felénk! A vásárlástól számított 8 munkanapon belül bejelentett meghibásodás esetén, a vásárló dönthet arról, hogy a termék garanciális javítását, cseréjét kéri vagy eláll a vásárlástól. Utóbbi esetben, legkésőbb a hibás termék átvételét követő munkanapon, a termék teljes vételára visszafizetésre kerül. Garanciális javítás esetén, ha a meghibásodott termék rendelkezik garancialappal, úgy a garancialapon feltüntetett szakszerviz az illetékes a garanciális ügyintézés tekintetében. Azoknak az eszközöknek melyek nem rendelkeznek garancialappal, vagy a garancialapon nincsen szakszerviz feltüntetve, telephelyünk a garanciaérvényesítés helye! Garanciában leadott termékeket eredeti csomagolásban, gyári tartozékaival együtt kell visszajuttatni, az esetleges csereigény érvényesítéséhez, továbbá mellékelni kell a vásárlást igazoló bizonylatot ( számla ). Postai szállítás esetén fontos, hogy a számlán kívül, a hibajelenség leírása is mellékelve legyen a meghibásodott termékhez. A leadott termékeket szakszerviz vizsgálja be, azok javíthatóságát vagy cserejogosultságát a szerviz állapítja meg. A termék gyári szám/vonalkód ( sn: ) sérülése vagy elvesztése valamint a termék fizikai sérülése garanciavesztést vonhat maga után!A nem rendeltetésszerű használatból eredő károk és az ezzel kapcsolatos garanciális költségek a kár okozóját terhelik! Az Ördög-Papír Kft. semmilyen esetben nem vonható felelősségre és nem kötelezhető kártérítésre az önhibáján kívüli események ( pl. beszállító megszűnése) fellépő esetleges garancia áthelyeződések és garancia vesztések kapcsán.


RENDELÉSRE, SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A Webáruházban történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja az üzletszabályzatot, magára nézve azt kötelező érvényűnek tartja, tisztában van a rendelés menetével. A rendelés foglalásnak minősül, mely igényeket az Ördög-Papír Kft. az érkezés sorrendjében elégít ki, az alábbi módon: A foglalásról visszaigazolást küldünk. Utánvételes fizetés esetén a foglalás visszaigazolása után, előre egyeztetett időpontban az Ördög-Papír Kft. gondoskodik a kiszállításról a partner futárszolgálattal. A Webáruházban történt vásárlást követően a vásárló az átvételi lehetőségek közül választja ki a számára megfelelőt. A folyamat közben esetlegesen felmerülő technikai problémákért az Ördög-Papír Kft. felelősséget nem vállal. A vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni. A kiszállítást megelőzően (visszaigazoláskor) az eladó tájékoztatja a vevőt a kiszállítás időpontjáról. A vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy a csomag átvételét biztosítsa. Amennyiben a kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd egy új alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására. A vevő a csomag ellenőrzésekor köteles ellenőrizni, hogy a számlán szereplő tételek a valóságban megegyeznek a rendelt, és kiszállított termékekkel. Ha ezzel kapcsolatban bármilyen probléma merülne fel, azonnal köteles felvenni ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot, a hiba elhárítása érdekében. A vevő a csomagot termékszámla hiányában nem veheti át, amennyiben hiányzik a csomagból, haladéktalanul fel kell vennie a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. A rendeléskor megjelölt fizetési módot a vevőnek kötelező érvényűnek kell tekinteni (rendelés visszaigazolása, elfogadása esetén) Halasztott átutalásos fizetés esetén, a termék a számla kiegyenlítéséig az Eladó tulajdonát képezi! Késedelmes fizetés esetén Eladó, a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot számít fel. Fennálló tartozás esetén Eladó, a Vevő részére Fizetési Felszólítást küld! Amennyiben a tartozást Vevő a felszólításban megjelölt határidon belül nem egyenlíti ki, úgy Eladó Fizetési Meghagyással jogi úton érvényesíti követelését, melyről 3 munkanappal korábban tájékoztatja Vevőt. Ez esetben, a főkövetelésen (számla értéke) és késedelmi kamaton felül, az összes felmerülő költség Vevőt terheli.


A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS
Távollévők között létrejött szerződés esetén a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szerint a fogyasztó a szerződéstől a termék kézhezvételének napjától nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Elállás esetén a vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni. A fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul visszaszolgáltatni.
Az  Ördög-Papír Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan tartalmú termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni, a nem megfelelő használatból eredő kárát érvényesítheti a vásárlón. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. Az Ördög-Papír Kft. követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
A termék visszaszolgáltatása történhet a telephelyünkre (4030 Debrecen Monosotpályi út 26. nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 8:30-17:00) történő személyes visszajuttatással vagy bármely futárszolgálattal a fenti telephelyre történő visszaküldéssel.


AZ ÁRUHÁZ HASZNÁLATA
Az Ördög-Papír Kft. web-áruházában való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét, és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra . Az Ördög-Papír Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
* Az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat
* Bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a webáruház akadálytalan működését és a vásárlást
* Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon
* Bármely levél - független attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - de főleg bármilyen adat elvesztése
* Bármely szoftver nem megfelelő működése
* Bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei
* Az Ördög-Papír Kft. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, független attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a web-áruházhoz való csatlakozás miatt következett be.
* A résztvevő felelőssége felmérni, hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
* Egyedül a vásárló felelős a web-áruházhoz való kapcsolódásáért, és a web-áruházban való vásárlásáért.
* Az Ördög-Papír Kft. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
* Az Ördög-Papír Kft. a web-áruházban szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a web-áruházban történt megjelenés időpontjától lép életbe, így az ez előtti megrendelésekre ezek nem vonatkoznak.
* Az Ördög-Papír Kft. szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit, és szabályait, és/vagy a webáruházat bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét.
* Bármely módosítás abban az esetben lép életbe, amikor online megtalálható a webáruházban. Bármely résztevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
* Az Ördög-Papír Kft. szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el, vagy annak elkövetésével próbálkozik a webáruházban.
* Az Ördög-Papír Kft. nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.
* Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a webáruházban az Ördög-Papír  Kft. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását, és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.


SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
Az adatvédelmi nyilatkozat:

A Webáruház üzemeltetője, az Ördög-Papír Kft. (Székhely: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 26. Adószám: 13097833-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-009913 Bankszámlaszám: Polgári Takarék 61200261-11035604-00000000 kijelenti hogy: A webáruház üzemeltetése során tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és mindenben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el.
A törvény által előírt tájékoztatási kötelezettségnek az alábbiakban teszünk eleget:

1. A regisztráció során megadott személyes adatok:
A regisztráció során Ön olyan adatokat ad meg számunkra, amelyek az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, (továbbiakban: Avtv.) 2. § 1. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülnek.
Az adatok megadása önkéntes, azok vonatkozásában az adatkezelő az adatok kezelése során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
A regisztráció során az Avtv. 2. § 2. pontja szerint különleges adatok megadását nem kérjük.

2. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatok kezelésének jogalapja az 1995. évi CXIX. Törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről (Dmtv.) A regisztráció során felvett adatokat kizárólag hírlevél küldése és szerződéses feladatok teljesítése végett tároljuk és használjuk fel, azokat a törvényben meghatározott esetek (pl. bűncselekmény) kivételével harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé, kivéve, ha a szerződéses feladat teljesítéséhez alvállalkozó (pl. kiszállítás) bevonása szükséges.
Ebben az esetben Ön az adatvédelmi elveinket tudomásul véve beleegyezik, hogy az adatkezelő az általa megbízott alvállalkozónak a szerződéses feladat teljesítéséhez szükséges adatokat (szállítási név, cím, telefonszám) átadja. A kiszállítást végző alvállalkozót minden esetben szerződésben szabályozott feltételek kötik, hogy az Ön adatait csak a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azt további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek átadni semmilyen formában sem jogosult. Az adatkezelővel kapcsolatban álló alvállalkozó(k) adatai webáruházunkban minden esetben fel vannak tüntetve.

3. Az adatok elérhetősége, módosítása, töröltetése:
Rendszerünkbe Ön regisztrált felhasználóként felhasználóneve és jelszava segítségével a sikeres regisztrációt követően bármikor be tud lépni, és onnan érvényes rendelést tud feladni, vagy adatait módosíthatja/módosíttathatja, törölheti/töröltetheti. A regisztráció során megadott adatokat a rendszer segítségével a vásárló bármikor módosíthatja vagy töröltetheti.

Bárki, aki a webáruházba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadottnak tekinti, azzal egyetért. Egyúttal a hozzájáruló nyilatkozattal él a -2008. évi XLVIII. törvény alapján - az Ördög-Papír Kft. felé, mely alapján az Ördög-Papír Kft. , a regisztrációnál megadott e-mail címen a későbbiekben tájékoztathatja Vevőt akcióiról és újdonságairól, lehetőséget biztosítva egyúttal a leiratkozás lehetőségére.